OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) je uredba na razini cijele EU koja kontrolira kako tvrtke i druge organizacije rukuju osobnim podacima. To je najznačajnija inicijativa o zaštiti podataka i ima velike implikacije za bilo koju organizaciju u svijetu, koja služi pojedincima iz Europske unije.
Ovom izjavom obvezujem se pridržavati se Opće uredbe o zaštiti podataka (Sl. l. EU L119/1), čuvati povjerljivost svih osobnih podataka do kojih imam pravo i ovlaštenje, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka kojima rukuje obrt u kojem sam zaposlen te da ću iste osobne podatke koristiti samo u određene (propisane) svrhe.
Također se slažem da osobni podaci na koje imam pravo i ovlaštenje za pristup neće biti dani/dani na korištenje ili na bilo koji drugi način dostupni trećim stranama (neovlaštenim osobama).
Obvezujem se čuvati povjerljivost istih osobnih podataka i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.
Razumijem da svako neovlašteno raspolaganje osobnim podacima kojima imam pristup u svom radu predstavlja povredu moje radne obveze.